Tin BMT

Menu

Diễn biến dịch Covid-19 cả nước cập nhật mới nhất

Tổ chức Tết trung thu cho trẻ em mắc COVID-19 ở Đồng Nai

🙁

# 18 giờ 23 ngày 21/09/2021

11.692 ca mắc mới ngày 21/09/2021, tăng 3011 ca so với hôm qua

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới, “tính từ 17 giờ ngày 20/09 đến 17 giờ ngày 21/09”, trong đó 05 ca nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước.

Trong 11.692 ca mắc mới có 6.835 ca trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ ~ 68.46%.

Số ca mới ở các tỉnh, thành phố cụ thể như sau: Tp. Hồ Chí Minh (6.521), Bình Dương (3.609), Đồng Nai (590), Long An (254), Kiên Giang (134), An Giang (121), Tiền Giang (105), Tây Ninh (59), Cần Thơ (43), Đồng Tháp (27), Bình Định (22), Khánh Hòa (18), Đà Nẵng (15), Bình Thuận (15), Cà Mau (14), Bà Rịa – Vũng Tàu (13), Hà Nội (12), Hà Nam (12), Quảng Bình (12), Ninh Thuận (11), Bình Phước (11), Đắk Nông (10), Đắk Lắk (10), Phú Yên (10), Quảng Ngãi (9), Vĩnh Long (6), Hậu Giang (6), Thanh Hóa (4), Bạc Liêu (4), Lâm Đồng (3), Nghệ An (3), Quảng Nam (2), Trà Vinh (1), Bến Tre (1).
🙁

# 18 giờ 26 ngày 20/09/2021

8.681 ca mắc mới ngày 20/09/2021

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.681 ca nhiễm mới, “tính từ 17 giờ ngày 19/09 đến 17 giờ ngày 20/09”, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.668 ca ghi nhận trong nước.

Trong 8.681 ca mắc mới có 6.154 ca trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ ~ 70.89%.

🙁

# 18 giờ 31 ngày 19/09/2021

10.040 ca mắc mới ngày 19/09/2021 (tăng 677 ca)

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.040 ca nhiễm mới, “tính từ 17 giờ ngày 18/09 đến 17 giờ ngày 19/09”, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 10.025 ca ghi nhận trong nước: Tp. Hồ Chí Minh (5.496), Bình Dương (2.332), Đồng Nai (953), An Giang (287), Long An (249), Kiên Giang (151), Tiền Giang (102), Bà Rịa – Vũng Tàu (84), Tây Ninh (53), Cần Thơ (52), Khánh Hòa (37), Bình Định (30), Quảng Ngãi (24), Hà Nội (20), Cà Mau (18), Quảng Bình (15), Bình Phước (15), Ninh Thuận (15), Phú Yên (13), Quảng Nam (13), Hậu Giang (11), Đắk Nông (11), Trà Vinh (8 ), Bình Thuận (7), Đồng Tháp (6), Bến Tre (6), Quảng Trị (5), Bạc Liêu (3), Đà Nẵng (2), Vĩnh Long (2), Thanh Hóa (2), Hà Tĩnh (1), Hưng Yên (1), Bắc Ninh (1).

Trong 10.040 ca mắc mới có 5.894 ca trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ ~ 58.7%.

🙁

# 18 giờ 00 ngày 18/09/2021

9.373 ca mắc mới ngày 18/09/2021

Trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.373 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 9.360 ca ghi nhận trong nước: Tp. Hồ Chí Minh (4.237), Bình Dương (2.877), Đồng Nai (939), Long An (236), Tiền Giang (197), Kiên Giang (168), An Giang (143), Đắk Lắk (91), Đắk Nông (70), Tây Ninh (66), Quảng Bình (45), Bình Định (45), Cần Thơ (43), Đồng Tháp (30), Khánh Hòa (28), Quảng Ngãi (23), Bình Thuận (21), Hà Nội (19), Ninh Thuận (14), Bình Phước (10), Bà Rịa – Vũng Tàu (10), Quảng Trị (9), Phú Yên (8 ), Bạc Liêu (8 ), Trà Vinh (5), Nghệ An (4), Thanh Hóa (4), Cà Mau (3), Quảng Nam (3), Bến Tre (1), Lào Cai (1), Thừa Thiên Huế (1), Lâm Đồng (1).

Trong 9.373 ca mắc mới có 4.827 ca trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ ~ 51.5%.

🙁

# 18 giờ 35 ngày 17/09/2021

11.521 ca mắc mới ngày 17/09/2021

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.521 ca nhiễm mới (tăng 1032 ca), trong đó 15 ca nhập cảnh và 11.506 ca ghi nhận trong nước (tính từ 17 giờ ngày 16/09 đến 17 giờ ngày 17/09). Trong đó Tp. Hồ Chí Minh (5.972), Bình Dương (4.013), Đồng Nai (345), Long An (273), Kiên Giang (180), Tiền Giang (118), Tây Ninh (114), An Giang (106), Quảng Ngãi (52), Cần Thơ (50), Quảng Bình (37), Đồng Tháp (35), Khánh Hòa (35), Bình Phước (21), Bình Thuận (18), Hà Nội (15), Bạc Liêu (14), Ninh Thuận (13), Quảng Trị (12), Bà Rịa – Vũng Tàu (12), Hậu Giang (11), Phú Yên (10), Bình Định (9), Nghệ An (9), Đà Nẵng (8 ), Sóc Trăng (6), Lâm Đồng (3), Vĩnh Long (3), Thừa Thiên Huế (3), Thanh Hóa (3), Cà Mau (3), Bến Tre (1), Quảng Nam (1), Gia Lai (1).

Trong 11.521 ca mắc mới có 6.656 ca trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ ~ 57.8%.

🙁

# 18 giờ 10 ngày 16/09/2021

10.489 ca mắc mới ngày 16/09/2021

Tính từ 17 giờ ngày 15/09 đến 17 giờ ngày 16/09, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 10.482 ca ghi nhận trong nước Tp. Hồ Chí Minh (5.735), Bình Dương (2.998), Đồng Nai (567), Long An (281), Kiên Giang (198), An Giang (126), Tiền Giang (81), Cần Thơ (60), Tây Ninh (58), Quảng Bình (43), Khánh Hòa (37), Đồng Tháp (33), Bình Phước (30), Bà Rịa – Vũng Tàu (29), Bình Thuận (29), Đắk Lắk (26), Bình Định (22), Hà Nội (15), Quảng Ngãi (14), Ninh Thuận (12), Hậu Giang (10), Cà Mau (9), Phú Yên (9), Đắk Nông (8 ), Bến Tre (7), Sóc Trăng (7), Bạc Liêu (7), Quảng Nam (6), Thanh Hóa (6), Trà Vinh (5), Nghệ An (4), Thừa Thiên Huế (3), Gia Lai (2), Đà Nẵng (2), Bắc Ninh (1), Hưng Yên (1), Lâm Đồng (1).

Trong 10.489 ca mắc mới có 6.537 ca trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ ~ 62.3%.

🙁

# 19 giờ 07 ngày 15/09/2021

10.585 ca mắc mới ngày 15/09/2021

Tính từ 17 giờ ngày 14/09 đến 17 giờ ngày 15/09, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 10.583 ca ghi nhận trong nước Tp. Hồ Chí Minh (5.301), Bình Dương (3.228), Đồng Nai (808), Long An (424), Kiên Giang (183), Tiền Giang (93), An Giang (59), Quảng Bình (58), Cần Thơ (53), Tây Ninh (48), Đồng Tháp (45), Khánh Hòa (33), Bình Định (31), Bình Phước (27), Đắk Nông (26), Bình Thuận (19), Bà Rịa – Vũng Tàu (18), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (14), Hà Nội (14), Bạc Liêu (13), Cà Mau (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (9), Đà Nẵng (9), Bến Tre (9), Ninh Thuận (8 ), Thanh Hóa (7), Vĩnh Long (3), Hưng Yên (3), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Bắc Ninh (1), Lâm Đồng (1).

Trong 10.585 ca mắc mới có 5.823 ca trong cộng đồng, tỷ lệ ~ 55%.

🙁

# 18 giờ 16 ngày 14/09/2021

10.508 ca mắc mới ngày 14/09/2021

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.508 ca nhiễm mới, tính từ 17 giờ ngày 13/09 đến 17 giờ ngày 14/09, trong đó 12 ca nhập cảnh và 10.496 ca ghi nhận trong nước tại Tp. Hồ Chí Minh (6.312), Bình Dương (2.178), Đồng Nai (777), Long An (379), Kiên Giang (157), An Giang (111), Tiền Giang (102), Tây Ninh (75), Bình Phước (54), Khánh Hòa (44), Cần Thơ (40), Bạc Liêu (34), Bình Định (34), Đồng Tháp (32), Đắk Nông (26), Hà Nội (21), Quảng Nam (14), Bà Rịa – Vũng Tàu (14), Bến Tre (13), Thừa Thiên Huế (11), Đà Nẵng (11), Đắk Lắk (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (8 ), Thanh Hóa (6), Trà Vinh (5), Ninh Thuận (5), Bình Thuận (5), Vĩnh Long (3), Phú Yên (2), Nghệ An (2), Lâm Đồng (1), Hưng Yên (1).

Trong 10.508 ca mắc mới có 6.740 ca trong cộng đồng (64%).

🙁

# 18 giờ 20 ngày 13/09/2021

11.172 ca mắc mới ngày 13/09/2021

Tính từ 17 giờ 00 ngày 12/09 đến 17 giờ ngày 13/09, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.172 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 11.168 ca ghi nhận trong nước tại Tp. Hồ Chí Minh (5.446), Bình Dương (3.651), Đồng Nai (768), Long An (327), Tiền Giang (161), Tây Ninh (142), Kiên Giang (77), Cần Thơ (68), Đồng Tháp (59), Quảng Bình (57), An Giang (44), Khánh Hòa (44), Bình Phước (42), Hà Nội (41), Bình Thuận (38), Đắk Lắk (28), Cà Mau (21), Đắk Nông (20), Thừa Thiên Huế (18), Bà Rịa – Vũng Tàu (16), Đà Nẵng (13), Quảng Ngãi (13), Sóc Trăng (11), Nghệ An (9), Thanh Hóa (7), Quảng Nam (7), Phú Yên (7), Bạc Liêu (6), Vĩnh Long (5), Bến Tre (5), Bình Định (5), Ninh Thuận (5), Trà Vinh (4), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1).

Trong 11.172 ca mới có 5.926 ca trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ ~53%.

🙁

# 22 giờ 15 ngày 12/09/2021

Tp. HCM có thể chưa áp dụng thẻ xanh Covid-19 sau ngày 15/09

Theo báo điện tử Người Lao Động, Phó Chủ tịch UBND Tp. HCM Dương Anh Đức cho biết sau ngày 15/09, Tp. HCM chưa thể nới lỏng giãn cách xã hội và chưa áp dụng “thẻ xanh, thẻ vàng Covid-19”.
Tinh thần là đến cuối tháng 9, Tp HCM vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16. Một số địa phương vẫn duy trì Chỉ thị 16+ và một số nơi có tình hình tương đối ổn định như huyện Cần Giờ, Củ Chi có thể áp dụng Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15+.
🙁

# 18 giờ 50 ngày 12/09/2021

11.478 ca mắc mới ngày 12/09/2021

Từ 17 giờ 00 ngày 11/09 đến 17 giờ ngày 12/09, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.478 ca nhiễm mới, trong đó 09 ca nhập cảnh và 11.469 ca ghi nhận trong nước tại Tp. Hồ Chí Minh (6.158), Bình Dương (3.188), Đồng Nai (974), Long An (285), Kiên Giang (117), Tây Ninh (93), Tiền Giang (80), Cần Thơ (68), An Giang (62), Quảng Bình (61), Đồng Tháp (49), Khánh Hòa (46), Bà Rịa – Vũng Tàu (46), Bình Phước (33), Quảng Ngãi (30), Cà Mau (22), Hà Nội (20), Đắk Nông (17), Bình Thuận (16), Bình Định (16), Phú Yên (14), Quảng Nam (12), Đắk Lắk (12), Thanh Hóa (12), Đà Nẵng (12), Bạc Liêu (8 ), Trà Vinh (7), Bến Tre (3), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Hưng Yên (1) trong đó có 6.650 (gần 58%) ca trong cộng đồng.
🙁

# 18 giờ 50 ngày 11/09/2021

11.932 ca mắc mới ngày 11/09/2021

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.932 ca nhiễm mới tính từ 17 giờ 00 ngày 10/09 đến 17 giờ ngày 11/09, trong đó 05 ca nhập cảnh và 11.927 ca ghi nhận trong nước tại Tp. Hồ Chí Minh (5.629), Bình Dương (3.971), Đồng Nai (960), Long An (337), Kiên Giang (165), Tiền Giang (147), Tây Ninh (137), An Giang (107), Khánh Hòa (46), Cần Thơ (46), Quảng Bình (38), Hà Nội (35), Đồng Tháp (34), Bà Rịa – Vũng Tàu (32), Quảng Ngãi (32), Bình Phước (31), Bình Thuận (31), Bình Định (19), Đà Nẵng (19), Đắk Lắk (18), Phú Yên (17), Sơn La (16), Quảng Nam (14), Sóc Trăng (11), Nghệ An (6), Đắk Nông (5), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Thanh Hóa (3), Hưng Yên (3), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Bắc Ninh (2), Thừa Thiên Huế (1), Hà Tĩnh (1), Bến Tre (1).

Trong 11.932 ca mắc mới có 5.169 ca trong cộng đồng, tỷ lệ ~43.3%.

Chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Melbourne Australia
# 17 giờ ngày 10/09/2021

13.321 ca mắc mới tính từ 17 giờ 00 ngày 09/09 đến 17 giờ ngày 10/09/2021 (tăng 901 ca so với hôm qua)

Trong số ca mới hôm nay, có 8.680 ca (~65%) trong cộng đồng.

Tính từ 17 giờ 00 ngày 09/09 đến 17 giờ ngày 10/09, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.321 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.306 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (7.539), Bình Dương (3.563), Đồng Nai (823), Long An (321), Tây Ninh (248), Tiền Giang (156), Kiên Giang (86), Bình Phước (58), Đồng Tháp (58), Quảng Bình (48), Quảng Ngãi (45), Cần Thơ (37), Khánh Hòa (34), Bình Thuận (34), Đà Nẵng (30), Hà Nội (29), Bạc Liêu (26), Đắk Lắk (26), An Giang (19), Đắk Nông (17), Quảng Nam (16), Nghệ An (16), Bình Định (15), Phú Yên (13), Bà Rịa – Vũng Tàu (11), Thừa Thiên Huế (8 ), Bến Tre (6), Lâm Đồng (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Long (3), Ninh Thuận (3), Sơn La (3), Trà Vinh (2), Gia Lai (2), Hưng Yên (1) trong đó có 8.680 ca trong cộng đồng.

# 17 giờ ngày 09/09/2021

12.420 ca mắc mới tính từ 17 giờ 00 ngày 08/09 đến 17 giờ ngày 09/09/2021

Tính từ 17 giờ 00 ngày 08/09 đến 17 giờ ngày 09/09/2021, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5.549), Bình Dương (4.531), Đồng Nai (880), Long An (412), Tây Ninh (161), Kiên Giang (135), Tiền Giang (115), Khánh Hòa (77), Đắk Lắk (61), Cần Thơ (53), Quảng Bình (50), Bình Thuận (44), Đồng Tháp (41), Đà Nẵng (35), Hà Nội (35), Bình Định (29), An Giang (28), Bình Phước (20), Đắk Nông (19), Bà Rịa – Vũng Tàu (16), Thanh Hóa (15), Phú Yên (15), Bến Tre (12), Bạc Liêu (12), Quảng Nam (10), Sóc Trăng (9), Nghệ An (8 ), Gia Lai (7), Quảng Ngãi (6), Hưng Yên (4), Cà Mau (4), Bắc Ninh (2), Trà Vinh (1), Quảng Trị (1), Ninh Thuận (1), Bắc Giang (1) trong đó có 6.138 ca trong cộng đồng.

Đắk Lắk

#Covid-19 hôm nay

ĐT 0924-000-900
ClickMe
Yêu câu gọi lại tư vấn ×