Video và đồ họa Vũ điệu 5K từ Bộ Y tế

Vũ điệu 5K Bộ Y tế

Để tiếp nối “làn sóng 5K”, Bộ Y tế đã thực hiện video hướng dẫn nhảy “Vũ điệu 5K”.

Và không chỉ có video, đồ họa (infographic) với bảy bước rất đơn giản, dễ hiểu cũng được sản xuất để tất cả mọi người đều có thể dễ dàng thực hiện.

Vũ điệu 5K Bộ Y tế

Nguồn:
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6848045-20
https://covid19.gov.vn/bo-y-te-huong-dan-nhay-vu-dieu-5k-1717450418.htm

Video và đồ họa Vũ điệu 5K từ Bộ Y tế
Scroll to top