Tin BMT

Menu

Video và đồ họa Vũ điệu 5K từ Bộ Y tế

Vũ điệu 5K Bộ Y tế

Để tiếp nối “làn sóng 5K”, Bộ Y tế đã thực hiện video hướng dẫn nhảy “Vũ điệu 5K”.

Và không chỉ có video, đồ họa (infographic) với bảy bước rất đơn giản, dễ hiểu cũng được sản xuất để tất cả mọi người đều có thể dễ dàng thực hiện.

Vũ điệu 5K Bộ Y tế

Nguồn:
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6848045-20
https://covid19.gov.vn/bo-y-te-huong-dan-nhay-vu-dieu-5k-1717450418.htm

ĐT 0924-000-900
ClickMe
Yêu câu gọi lại tư vấn ×