Tin BMT

Menu

VietinBank lãi vượt kế hoạch

Đầu năm 2021, VietinBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 16.800 tỷ đồng, lãnh đạo ngân hàng cho biết mức lợi nhuận thực tế đã vượt kế hoạch.

Đây là thông tin được lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank (CTG) chia sẻ tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra ngày 6/1.

Cụ thể, VietinBank cho biết trong năm 2021 vừa qua, bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà băng này vẫn ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu tài chính đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đầu năm, đặc biệt là các chỉ tiêu về tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và thu phí dịch vụ.

Cụ thể, tính đến hết năm 2021, tổng tài sản hợp nhất VietinBank ước đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 14{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a} so với năm 2020. Trong đó, dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 1,14 triệu tỷ, dư nợ tín dụng bình quân tăng 12,3{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a}.

Ở chiều huy động vốn, số dư huy động thị trường 1 của VietinBank năm vừa qua ước đạt 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 17,3{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a}. Trong đó, huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh.

Ngoài nguồn thu chính từ cho vay, lãnh đạo VietinBank cho biết tỷ lệ thu ngoài lãi năm vừa qua đã tăng 20{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a}, nguồn CASA tăng hơn 20{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a} so với cùng kỳ, nâng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn đến cuối năm 2021 đạt 20{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a}.

KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG LẺ CỦA VIETINBANK
Nguồn: CTG; Tổng hợp
Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KH
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 7264 8313 8350 6365 11461 16449 16800

Năm 2021 cũng kết thúc giai đoạn 5 năm triển khai phương án tăng vốn điều lệ của VietinBank với việc hoàn tất tăng vốn thêm 10.800 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt các năm 2017-2019. Hiện tại, vốn điều lệ ngân hàng đã tăng lên mức 48.058 tỷ đồng.

Từ các số liệu tài chính kể trên, lãnh đạo VietinBank cho biết lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm vừa qua đã đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao (16.800 tỷ đồng).

Hiện tại, VietinBank cũng là ngân hàng quốc doanh đầu tiên tuyên bố vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Đến cuối năm 2021, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank ở mức 1,3{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a} với tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 171{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a}.

Năm 2022, ngân hàng dự kiến tăng trưởng lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế đạt khoảng 10-20{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a}. Trong khi đó, tăng trưởng chỉ tiêu tổng tài sản khoảng 5-10{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a}; vốn huy động tăng 10-12{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a} và dư nợ tín dụng tăng 10-14{e90bef8793e60d7ae22e4cceeb50ee9fef9000c01940156115590305fe2f328a}.

Trong công tác hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh năm vừa qua, VietinBank cho biết đã cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ về tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ.

Tính từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến cuối tháng 12/2021, nhà băng này đã cho vay mới hơn 940.000 tỷ đồng, với khoảng 22.000 khách hàng; giảm lãi suất cho khoảng 25.000 khách hàng với dư nợ được miễn giảm lãi suất hơn 400.000 tỷ.

ĐT 0924-000-900
ClickMe
Yêu câu gọi lại tư vấn ×